top of page
Mockup till investor sida .png

Meidän tarinamme

Kun minä, Camilla Mattjus, opiskelin hyvinvointiteknologiaa, aloin näkemään selvemmin ne käytännön ongelmat, joita todellisuudessa on kaikilla terveydenhuollon osa-alueilla. Sairaanhoitajana näen, että alueen suurin haaste on ammatillisen osaamisen yleiskuvaus ja hallinta.

 

On vaikea saada yleiskuvaa siitä, onko jokaisessa vuorossa tarpeeksi osaavaa henkilökuntaa paikan päällä. Tämä johtaa suuriin eroihin valmistautumistasossa. Esimerkiksi sisäisten sijaisten odotetaan olevan eri osastoilla riittämättömästi koulutettuina. Ymmärsin, että näiden vaiheiden seurantaan ja suunnitteluun tarvitaan järjestelmä, jotta paikalla on aina joku, jolla on tarvittavat tiedot. Siellä syntyi idea COMPALLista, verkkosovelluksesta, joka seuraa henkilöstövirtaa reaaliajassa.

Potilaalla on oikeus yhtäläiseen hoitoon asuinpaikasta riippumatta. Tällä hetkellä tämä ei toimi. Tasa-arvoinen hoito voitaisiin taata varautumisella, jossa jokaisella hoitoyksiköllä on tarvittavat taidot.

COMPALL on sekä käyttäjille että organisaatioille tarkoitettu alusta, jossa jokainen voi hallita omia käytännön taitojaan ja käyttää sitä digitaalisena CV:nä. Sovelluksemme varmistaa potilasturvallisuuden siten, että se seuraa henkilöstön ja johdon osaamista ja myötävaikuttaa siten organisaation osaamislähtöisempään työkulttuuriin.

Organisaatiot voivat luoda tiimejä ja saada yleiskuvan siitä, mitä taitoja ja pätevyyttä henkilökunnalla on lisättävä. Esimiehet voivat vapaasti laittaa tiimin tarvitsemia taitoja ja siten seurata työn edistymistä.

Markkinoilla on Suomessa noin 400 000 sosiaali- ja terveysalalla työskentelevää henkilöä - kaikkea perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. COMPALL on pyrkinyt tavoittamaan myös teollisuutta, jossa pelkästään Suomessa työskentelee vielä 300 000 henkilöä. Tavoitteemme on lähitulevaisuudessa olla toimialamme johtava asema kaikkialla Euroopassa.

Haluatko olla osana osaamisvetoisen työpaikan luomista, jossa luomme maailman tasa-arvoisemmalla huolenpidolla? Etsimme sijoittajia, jotka uskovat tulevaisuuteen, jossa terveydenhuollon virheet ja työtapaturmat vähenevät henkilöstön kehittyessä.

Otat minuun yhteyttä LinkedInin tai sähköpostin kautta.

received_1044711043130550_edited_edited_edited_edited.png

Camilla Mattjus

PERUSTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA

  • LinkedIn
bottom of page